Lịch bảo vệ và hội đồng đồ án tốt nghiệp 2016

Bộ môn Quy hoạch thông báo tới các bạn sinh viên về lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:

HỘI ĐỒNG 12: P109 nhà H1 lúc 8h ngày 27 tháng 6 năm 2016

HỘI ĐỒNG 13: P110 nhà H1 lúc 8h ngày 27 tháng 6 năm 2016 

Danh sách Hội đồng và đồ án:

ĐATN2016

"Chúc các bạn sinh viên có buổi bảo vệ thành công "