THÔNG BÁO LỊCH CHẤM SƠ KHẢO ĐATN VÀ BẢO VỆ ĐATN KHÓA 56- QUY ĐỊNH THẾ HIỆN ĐỒ ÁN

Bộ môn Quy hoạch thông báo tới các bạn sinh viên đang làm đồ án Tốt nghiệp:

Lịch chấm sơ khảo và bảo vệ ĐATN khóa 56 cụ thể như sau:

-Thứ 2, ngày 13/6/2016 bắt đầu từ 8h chấm sơ khảo ĐATN.

-Thứ 2, ngày 27/6/2016 Bảo vệ ĐATN 

Danh sách Hội đồng và phòng chấm sơ khảo:

 DanhsachhoidongsokhaoK56_2016

Quy định về việc thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Quy hoạch

QDTHDATN_KTQH_2016

Quy cách bản vẽ

QCBV_DATN_2016

Quy định viết thuyết minh cho sinh viên ngành Quy hoạch

QD_Vietthuyetminh_QH

Phiếu nhận xét đồ án tốt nghiệp

PHIEUNHANXETDATN

Chúc các bạn sinh viên có kết quả ĐATN tốt!