Quy định về việc thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Quy hoạch - Khoa Kiến trúc & Quy hoạch - 2016

Quy định về việc thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Quy hoạch -  Khoa Kiến trúc & Quy hoạch - 2016

 

     Đồ án tốt nghiệp là đồ án cuối cùng trong hệ thống đồ án của sinh viên ngành Quy hoạch.Quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án nhằm giúp sinh viên củng cố và tổng hợp lại toàn bộ kiến thức chuyên môn đã học trong suốt 5 năm học, đảm bảo sinh viên có đủ kiến thức cơ bản phục vụ cho công tác thiết kế quy hoạch.

     Rèn luyện kỹ năng và phương pháp làm việc cho sinh viên một cách hệ thống và đúng quy trình: từ công tác lập nhiệm vụ thiết kế đến thực hiện nhiệm vụ đó; từ thiết kế triển khai đến thuyết trình, bảo vệ phương án; từ nghiên cứu độc lập đến phối hợp làm việc theo nhóm.

     Đối tượng lập quy hoạch bao gồm quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết,  quy hoạch nông thôn, và thiết kế đô thị.

     Sinh viên làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, vận dụng các kiến thức đã học kết hợp cùng với giáo viên hướng dẫn để giải quyết các nội dung yêu cầu của đồ án bao gồm: lập nhiệm vụ quy hoạch; phân tích, đánh giá hiện trạng; đề xuất ý tưởng, tổ chức không gian; phương án quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường; thiết kế đô thị và bảo vệ đồ án trước hội đồng.

Quy định cụ thể các bạn sinh viên download ở các link sau:

Quy các bản vẽ khổ giấy A0

Quy định thuyết minh 2016

Quy định về đồ án TN ngành QH năm 2016