Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách chấm đồ án tốt nghiệp đợt I( T1 - 2016)

Bộ môn quy hoạch thông báo thời gian, địa điểm và danh sách chấm đồ án tốt nghiệp đợt I( T1 - 2016):

Thời gian: 8h00 bắt đầu, ngày 14/01/2016

Địa điểm: Tại phòng P.105,106,109,110,111,112 nhà H1

Danh sách hội đồng chấm: DSHDDATN DOT 1_T1_2016