Lịch kiếm tra tiến độ đợt 1 Đồ án tốt nghiệp 2015_2016

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch kiếm tra tiến độ đợt 1 như sau:

Thời gian: 15h ngày thứ 5 15/10/2015

Địa điểm: văn phòng bộ môn Quy hoạch p403A1

Nội dung:

- Nhiệm vụ Thiết kế, có sự xác nhận của giáo viên hướng dẫn.

- Các tài liệu bản đồ vị trí, hiện trạng, ảnh hiện trạng

- Phân tích đánh giá hiện trạng. Sinh viên bắt buộc  phải đến thực địa để đánh giá hiện trạng.

- Lựa chọn phần kỹ thuật.

Sau khi kiểm tra,

-  với Nhiệm vụ Thiết kế đạt yêu cầu , sinh viên chỉnh sửa, lấy chữ ký Gíao viên và gửi về Bộ môn để lưu.

- Nhiệm vụ Thiết kế không đạt yêu cầu, sinh viên phải  hoàn chỉnh và gửi về Bộ môn để tổ chức đánh giá bổ sung ( tối đa sau 5 ngày).