Thông báo về việc nộp hồ sơ phản biện Đồ án Tốt nghiệp đợt 2 KHÓA 65 năm học 2023-2024

Thông báo về việc nộp hồ sơ phản biện Đồ án Tốt nghiệp đợt 2 KHÓA 65 năm học 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch xin thông báo lịch nộp hồ sơ phản biện:
Sản phẩm nộp: 3 bộ thuyết minh A3 (có chữ ký của GVHD) bao gồm: nhiệm vụ thiết kế, thuyết minh đồ án, bản vẽ A3 (đóng gộp thành 1 quyển A3) ĐÓNG 3 QUYỂN.
Thời gian: 9h00 - 10g00 thứ 4 ngày 12/6/2024
Thời gian nhận lại thuyết minh: 9h45 cùng ngày
Địa điểm: Văn phòng BM Quy hoạch p403 tầng 4 nhà A1
Chú ý là chỉ nộp trong khung giờ trên sau đó các bạn chờ đến 9h45 để Bộ môn hoàn tất thủ tục và các bạn sẽ đưa hồ sơ trực tiếp đến chuyên gia chấm.
Ngày bảo vệ chính thức: thứ 6 ngày 14/6/2024