LỊCH CHẤM BÀI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 1 LỚP 67QHC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CHẤM BÀI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 1 LỚP 67QHC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch CHẤM bài Đồ án quy hoạch 1 LỚP 67QHC học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:
Thời gian: Từ 9g25, thứ 2 ngày 10 tháng 6 năm 2024
Địa điểm: phòng 105.H1
SV lưu ý:
SV có mặt đầy đủ đúng giờ tại phòng chấm đồ án (GV chỉ chấm những bài có mặt đúng giờ)