THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 2 LỚP NV 55 HỌC KỲ 3 NĂM 2023-2024

THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 2 LỚP NV 55 HỌC KỲ 3 NĂM 2023-2024
Ngày 9/5 giáo viên đến lớp ra đề nhưng không có sinh viên nào đến lớp.
Để đảm bảo điều kiện làm đồ án GVHD sẽ tổ chức lần ra đề lại vào 8h00 sáng thứ 5 ngày 16/5/2024 tại phòng 105H1
Yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong danh sách đến nghe ra đề và nhận GVHD. SV nào không có mặt tại buổi ra đề lần 2 GVHD sẽ báo cáo bộ môn và xem xét điều kiện không được làm đồ án môn học.