Thông báo lịch nộp bài phản biện ĐATN đợt 4 năm học 2020-2021

THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI PHẢN BIỆN ĐATN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2020-2021 NHƯ SAU:
Sinh viên nộp hồ sơ phản biện trước 12h ngày 13/10/2021, nội dung: Thuyết minh tổng hợp đồ án khổ A3 dưới dạng 01 file Acrobat Reader, gồm:
- Phần thuyết minh
- Toàn bộ bản vẽ thu nhỏ A3 của đồ án
- Mô hình dưới dạng 4 ảnh chụp từ 4 hướng
Định dạng tên file (viết liền không dấu): lớp-họ tên-mã số sinh viên-A3.pdf
(Ví dụ: 61KDE-NguyenVanToan-234061-A3.pdf)
Link nộp bài: https://cms.nuce.edu.vn/course/view.php?id=4483#section-6
Không có mô tả ảnh.