THÔNG BÁO LỊCH RA ĐỀ, KẾ HOẠCH, DANH SÁCH SV ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP 64QH HK1 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO LỊCH RA ĐỀ, KẾ HOẠCH, DANH SÁCH SV ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP 64QH HK1 NĂM HỌC 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch thông báo Ra đề, Kế hoạch, danh sách Đồ án Tổng hợp lớp 64QH HK1 năm 2023-2024
Buổi ra đề vào 9g30 ngày 16/08/2023 tại P208.H1
Kế hoạch và danh sách SV theo ảnh đính kèm.