Thông báo danh sách và kế hoạch thực tập CBKT đợt 3 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo kế hoạch và danh sách thực tập CBKT đợt 3 năm học 2021-2022 như sau:
- Thời gian thực hiện:
- Tuần 43 (18/4/2022): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị thực tập; Làm giấy giới thiệu.
- Tuần 44 (25/4/2022) đến tuần 47 (22/5/2022 ): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký
- Tuần 48 (23/05/2022 ): Sinh viên viết báo cáo thực tập và nộp báo cáo tại Bộ môn.
Chi tiết kế hoạch và danh sách trong các files đính kèm.
Chúc các em mạnh khoẻ và học tập tốt!