THÔNG BÁO LỊCH THU ĐỒ ÁN QUY HOẠCH QH2 (các lớp KD)

 BM Quy hoạch thông báo lịch thu đồ án QH2 các lớp KD ( năm học 2014-2015) như sau:

 Thời gian: 9h30 – 11h sáng thứ 2 ngày 15/6/2015, ngoài khung giờ này bộ môn sẽ không thu bất kỳ trường hợp nào (tuần 45).

Điạ điểmP403 nhà A1.

Lưu ý: In bản vẽ khổ A1.