Thông báo kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo đến các em sinh viên về kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm học 2021 – 2022 trong files đính kèm.
 
 
 
 
 
 
 
0
Số người tiếp cận được
0
Lượt tương tác
Quảng cáo bài viết
 
 
 
6Bạn và 5 người khác