Thông báo lịch thu bài Đồ án QH1, QH2, QH5 các lớp LOPNV26,27

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch thu bài nhóm LOPNV26, LOPNV27 học kỳ 1 năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

 

Thời gian: 8h30-9h30, thứ 2 ngày 10 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Tại văn phòng bộ môn Quy hoạch, 403/A1

Lưu ý: Sinh viên nộp bài đúng giờ thông báo, nộp muộn bộ môn sẽ không thu bài.

 

Chúc các em mạnh khỏe và làm bài tốt!