Họ và tên: Lê Minh Khuê       
Ngày, tháng, năm sinh
08/03/1990    
Quê quán: Nghi Sơn, Thanh Hóa 
Học vị: Tiến sĩ                          
Nước nhận học vị: Tongji University, Thượng Hải, Trung Quốc
Đơn vị công tác:  Bộ môn Quy hoạch -  Khoa Kiến trúc & Quy hoạch.
Địa chỉ liên lạc: 651 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:  0978364466 
E-mail: khuelm@huce.edu.vn

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên ngành đào tạo: Quy hoạch Vùng và Đô thị

Năm và nơi tốt nghiệp Đại học: 2013, Đại học Xây dựng Hà Nội

Năm và nơi tốt nghiệp Thạc sĩ: 2015, Đại học Xây dựng Hà Nội

Năm và nơi tốt nghiệp Tiến sĩ: 2023, Đại học Đồng Tế (Tongji University), Thượng Hải 

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (IELTS 5.5), Tiếng Trung (HSK 4)

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 Thời gian

 Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2013 - Hiện nay

Giảng viên tại Bộ môn Quy hoạch - Khoa Kiến trúc & Quy hoạch  – Đại học Xây dựng Hà Nội

 Giảng viên

2013 - 2015

Học cao học chuyên ngành Kiến trúc tại trường Đại học Xây Dựng Hà Nội

 Giảng viên - Học viên cao học

2017 - 2023

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Quy hoạch Vùng và Đô thị tại Đại học Đồng Tế (Tongji University), Thượng Hải, Trung Quốc

 Nghiên cứu sinh

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Đồng tác giả bài báo hội thảo The 9th Symposium on Urban Planning History & Theory 2017.

黎琼芝、李明奎,任小炚(译)。2019. 将城市历史引入越南建筑及城市规划教学中:导论性思考与展望。 城市规划历史与理论04. 东南大学出版社。 p188-195 (会议程序的第二作者(2019年出版),会议论文UPSC 2017的结果)

- Đồng tác giả một bài báo của hội thảo EBRA 2018 (13TH International Symposium on Environment – Behavior Studies).

Tran Xuan Hieu,Li Bin,Duong Quynh Nga,Dao Hai Nam,Tran Quoc Thai,Duong Hoang Trung, Le Minh Khue. 2018. Planning and architectural solutions for preserving and promoting the heritage values of Van La ancient village, Dong Hoi city, Vietnam by minimizing damage caused by natural calamities and floods.13th International Symposium on Environment – Behavior Studies. p222.

- Tác giả thứ nhất hội thảo AUC 2019 (15th International Asian Urbanization Conference).

Le Minh Khue, Hoang Linh Nguyen. 2019. Land Commodification and the Changing Landscape of Peri-urban Villages in Hanoi, Vietnam. Proceeding of 15th International Asian Urbanization Conference: Urban futures: Critical Transformations in Asian Cities.

- Tác giả thứ nhất bải báo trên tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) năm 2022

Le Minh Khue, Tran Thi Huyen, Nguyen Thi Thu Phuong. 2022. National Major Function-oriented Zoning in China: Implications for Vietnam Quy hoạch. (Khu chức năng chính quốc gia của Trung Quốc và kinh nghiệm cho lập Quy hoạch tổng thể quốc gia ở Việt Nam). Economy&forecast review magazine (Ministry of planning and investment). https://kinhtevadubao.vn/quy-hoach-khu-chuc-nang-chinh-quoc-gia-cua-trung-quoc-va-kinh-nghiem-cho-lap-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-o-viet-nam-22176.html.

- Tác giả thứ nhất bài báo trên tạp chí Land use policy năm 2022

Minh Khue Le, Jieming Zhu, Hoang Linh Nguyen. 2022. Land redevelopment under ambiguous property rights in transitional Vietnam: A case of spatial transformation in Hanoi city center. Land Use Policy. Volume 120, ISSN 0264-8377. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106290.(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837722003179)