Họ và tên: Lê Minh Khuê       
Ngày, tháng, năm sinh
08/03/1990    
Quê quánTĩnh Gia, Thanh Hóa 
Học vị: Kiến trúc sư                          
Nước nhận học vị: VN
Đơn vị công tác:  Bộ môn Quy hoạch -  Khoa Kiến trúc & Quy hoạch.
Địa chỉ liên lạc: Nhà 512C4  khu tập thể Trung Tự, quận Đống Đa,, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:   CQ: 0438 698 719   DĐ: 0945660803  
E-mail: leminhkhue.xdav@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Xây dựng

Ngành học: Kiến trúc & Quy hoạch

Nước đào tạo: Việt Nam                                                                       

Bằng đại học: Kiến trúc sư.                   Loại : Giỏi                                   Năm tốt nghiệp: 2013

2. Ngoại ngữ:  

Tiếng Anh      Mức độ sử dụng: Khá


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2013 - Hiện nay

Giảng viên tại Bộ môn Quy hoạch - Khoa Kiến trúc & Quy hoạch  – Đại học Xây dựng

Giảng viên

2013 - Hiện nay

Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị (UAI)   - Đại học Xây dựng

Chuyên viên Quy hoạch

2013 - Hiện nay

Học cao học chuyên ngành Kiến trúc tại trường Đại học Xây Dựng Hà Nội

 Học viên cao học