Thông báo lịch chấm tiến độ lần 1 ĐATN đợt 2 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 1 ĐATN đợt 2 năm học 2022-2023 như sau:

  • Thời gian: 8h30' thứ 6, ngày 24/2/2023
  • Địa điểm: Tại văn phòng bộ môn Quy hoạch, P.403/A1

Nội dung kiểm tra:

1. Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm
2. Nhiệm vụ thiết kế: file.doc (*) (theo mẫu đã đăng tải trên website bộ môn)
3. Sơ đồ vị trí
4. Bản đồ Quy hoạch cấp cao
5.Bản đồ nền: file CAD (*)
6. Các bản đồ phân tích hiện trạng (nếu có)
7.Ảnh hiện trạng: thu thập vào folder (*)
8.Các nội dung khác liên quan
9. Đăng ký phần kỹ thuật.
(các nội dung đánh dấu * bắt buộc phải có)
 
Yêu cầu các em đến chấm đúng giờ.
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!