Thông báo Danh sách phân đề và GVHD Đồ án Quy hoạch 3 LOPNV19 học kỳ 2 năm 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch học, danh sách và đề bài Đồ án Quy hoạch 3 LOPNV19 học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

Link download đề: DebaiDoanQH3LOPNV19

  • Lịch học: Bắt đầu từ tuần 31 đến tuần 37
  • Sinh viên liên hệ với GVHD để nhận lịch học và ra đề.

Danh sách như sau:

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!