Lịch chấm tiến độ DAQH3 _2016

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch chấm tiến độ DAQH3 cụ thể như sau:
 
Thời gian: Sáng ngày thứ 2 (26/9/16), Bắt đầu lúc 7h30
Địa điểm: Phòng 1 - 58QH1) và Phòng 2 - 58QH2 thuộc C4 
Nội dung sản phẩm cần có: Gần như đầy đủ các đề mục đã nêu trong đề, bao gồm:
+ Phân tích Vị trí, giới hạn
+ Phân tích Hiện trạng
+ Định hướng của QHC
+ Ý tưởng thiết kế
+ Tổng mặt bằng (Sử dụng đất, Sơ đồ tổ chức cảnh quan)
+ Minh họa 
Phần Quy định quản lý không bắt buộc trong buổi chấm tiến độ. Sinh viên sẽ hoàn thiện trong tuần thể hiện. 
Quy cách sản phẩm: Bài in khổ A2  
Yêu cầu các bạn khi đi chấm phải in và điền đầy đủ thông tin vào Phiếu chấm tiến độ:
Link download : PHIEUCHAMTIENDO_QH3