THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 2015-2016

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 2015-2016

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch kiểm tra tiến độ đợt 2 như sau:

  1. Thời gian: 9h00 sáng Thứ 6 ngày 27/11/2015

          Điạ điểmVăn phòng Bộ môn Quy hoạch – P403 – A1

      2. Nội dung kiểm tra tiến độ:

Bộ môn kiểm tra về các nội dung sinh viên đã hoàn thành ở dạng bản nháp trước khi sang giai đoạn thể hiện. Toàn bộ các kết quả về ý đồ, bản phác thảo của sinh viên cần được đưa ra làm minh chứng cho khối lượng đã thực hiện.

Các nội dung kiểm tra chính:

       1. Phần chung

a. Bản vẽ, tài liệu và các sơ đồ phân tích hiện trạng

b. Bản vẽ , các sơ đồ phân tích ý tưởng

c. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

d. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể (hoặc các phác thảo minh họa không gian trung tâm với đồ án Quy hoạch chung).

Các đồ án dạng khác cũng phải nêu được các đề xuất.

      2. Phần riêng: các bản vẽ đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc quy hoạch của từng sinh viên

Lưu ý: Các bản vẽ ở dạng phác thảo, không kiểm tra thể hiện, chỉ kiểm tra nội dung

      3. Hình thức kiểm tra tiến độ: Hội đồng kiểm tra chéo