Mời viết bài tham luận Hội thảo: “Công nghệ, đô thị và cuộc sống thông minh”


Đăng vào ngày:Thứ 6, 02/04/2021

Hội thảo “Công nghệ, đô thị và cuộc sống thông minh”nằm trong chuỗi hội thảo thường niên do 4 hội Quy hoạch bao gồm Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan tổ chức.

Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 20/8/2021 đến 22/8/2021, tập trung vào các vấn đề “phát triển thông minh của thời đại công nghệ số) cũng như các lĩnh vực quy hoạch quan trọng khác.

Hạn nộp bài tham luận tóm tắt gửi về Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) vào ngày 19/4/2021.

Hạn cuối cùng để gửi báo cáo tham luận đầy đủ và file PPT về Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) vào ngày 11/7/2021.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm. Trân trọng