Thông báo Đề bài và danh sách phân đề, GVHD Đồ án KT Quy hoạch 1 lớp 64QHC


Đăng vào ngày:Thứ 6, 05/03/2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo Đề bài và danh sách phân đề, GVHD Đồ án kiến trúc quy hoạch 1 lớp 64QHC như sau:

Link download đề: Download de tai day

Danh sách như sau:

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!