TOẠ ĐÀM MỞ VỀ CHỦ ĐỀ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ


Đăng vào ngày:Thứ 2, 19/10/2020

TOẠ ĐÀM MỞ VỀ CHỦ ĐỀ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
(PhD Open talk about Research Topic & Methodology in Urban Planning)
Trân trọng kính mời các nghiên cứu sinh, các chuyên gia quan tâm tới tham dự!
Buổi trình bày của NCS Trần Ngô Đức Thọ và NCS Lê Thu Trang về Luận án Tiến sĩ đang được các NCS thực hiện tại trường ĐH Texas A&M Hoa Kỳ
- Thời gian: 8h30-11h30 thứ 3, ngày 20 tháng 10 năm 2020
- Địa điểm: Tại văn phòng bộ môn Quy hoạch, P.403/Nhà A1, Đại học Xây dựng
- Nội dung của 2 bài trình bày sẽ giới thiệu bao gồm:
+ Xu hướng trong NCKH liên quan đến QH Vùng và đô thị trên thế giới
+ Xây dựng khung đánh giá chương trình / dự án quy hoạch và phát triển đô thị
+ Phát triển Hạ tầng xanh đô thị dưới góc nhìn của chính quyền địa phương và người dân
+ Tầm quan trọng và tác động của cách tiếp cận đa ngành trong nghiên cứu quy hoạch: chính sách công, kinh tế học, tâm lý xã hội học, quản lý nguy cơ, phát triển,...
Ngoài ra buổi trình bày còn nhấn mạnh vào các phương pháp và tiếp cận khi phân tích và xử lý số liệu đa dạng từ quy hoạch như dữ liệu thu thập từ phỏng vấn, nội dung thuyết minh quy hoạch, dữ liệu không gian,…