Cuộc thi Thiết kế Kiến trúc và Quy hoạch Khu di tích lịch sử Ngọa Vân - Hồ Thiên (Đông Triều, Quảng Ninh) do Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam tổ chức.


Đăng vào ngày:Thứ 5, 24/09/2020

Thông báo Cuộc thi Thiết kế Kiến trúc và Quy hoạch Khu di tích lịch sử Ngọa Vân - Hồ Thiên (Đông Triều, Quảng Ninh) do Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam tổ chức.
Với chủ đề: "Tương lai bắt nguồn từ quá khứ", cuộc thi mang nhiều màu sắc sáng tạo dựa trên những nghiên cứu, hiểu biết về lịch sử qua đó đưa ra được những ý tưởng sáng tạo với các giải pháp thiết kế thiết thực của thế hệ kiến trúc sư và các nhà thiết kế nội thất tương lai của đất nước
* Quy chế và thông tin cuộc thi xem Link đính kèm bên dưới
* Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải đặc biệt: 60.000.000 VND + Cup + Giấy chứng nhận
- 01 Giải nhất: 50.000.000 VND + Cup + Giấy chứng nhận
- 01 Giải nhì: 30.000.000 VND + Giấy chứng nhận
- 01 Giải ba: 20.000.000 VND + Giấy chứng nhận
- 15 Giải thưởng sáng tạo: 10.000.000 VND + Giấy chứng nhận
Bộ môn Quy hoạch (BMQH), ĐHXD sẽ tổ chức hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục đăng ký cho các bạn sinh viên tham gia cuộc thi.
Các cá nhân và nhóm sinh viên có nguyện vọng tham gia cuộc thi đăng ký với cô Oanh (SĐT: 0947793579) tại văn phòng BMQH P.403, nhà A1.
Thời gian đăng ký tham dự cuộc thi: Từ ngày 25/9/2020 - 30/09/2020
THÔNG TIN VỀ CUỘC THI VÀ TÀI LIỆU
1. Bản đề xuất các hạng mục của đề thi của Ngọa vân Hồ Thiên ( File PDF): https://timesgardencomvn-my.sharepoint.com/.../EXQXj...
2. Bản mặt bằng tổng thể có kèm địa hình và các hạng mục của đề thi ( file Cad): https://timesgardencomvn-my.sharepoint.com/.../Eez6phoZ3D...
3. Thông tin về lịch sử và các giá trị của đời Trần có thể tham khảo “ hồ sơ Qh tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử nhà Trân ở Đông triều”: https://timesgardencomvn-my.sharepoint.com/.../EY0...?
BỘ MÔN QUY HOẠCH