Đồ án Tổng hợp HK1 năm 2020-2021: Lịch ra đề và lịch thông bài nhóm Thầy Phạm Hùng Cường


Đăng vào ngày:Thứ 4, 09/09/2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch ra đề và lịch thông bài nhóm Thầy Phạm Hùng Cường như sau:

  1. Lịch ra đề: 8h30' thứ 5, ngày 03/9/2020 tại P.108/H1
  2. Lịch thông bài nhóm SV do PGS. TS. Phạm Hùng Cường hướng dẫn như sau: 8h30 sáng thứ 6 hàng tuần từ tuần từ tuần 3 đến tuần 7 

Địa điểm: P.604/H1 (qua Zoom - Nếu có lịch đi học tập trung trở lại sv liên hệ lại Thầy hướng dẫn để nhận địa điểm thông bài cụ thể) (các tuần từ tuần 8-10 Thầy sẽ thông báo địa điểm thông bài sau)