Thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 1, Đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020


Đăng vào ngày:Thứ 2, 29/06/2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 1 Đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian: 8h30' thứ 3 ngày 30/6/2020

Địa điểm và danh sách cập nhật ảnh đính kèm.

Nội dung kiểm tra: 

1.Nhiệm vụ thiết kế

2.Bản đồ nền

3.Ảnh hiện trạng

4.Các nội dung khác liên quan (nếu có)

Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả cao!