Hướng dẫn làm bài tập Thiết kế đô thị


Đăng vào ngày:Thứ 4, 03/06/2020

Bộ môn Quy hoạch xin gửi đến các em sinh viên cùng các bạn quan tâm video hướng dẫn làm bài tập Thiết kế đô thị do Thầy PGS. TS. Phạm Hùng Cường - Trưởng bộ môn Quy hoạch giảng dạy.