Kỹ năng thể hiện đồ án


Đăng vào ngày:Thứ 2, 11/05/2020

Đồ án luôn là môn học quan trọng, hấp dẫn nhưng nhiều thách thức với các bạn sinh viên. Với các bạn sinh viên lớp 62QH, năm thứ 3 ngành quy hoạch đang thực hiện đồ án Quy hoạch đô thị 2 thì việc thực hiện đồ án quy hoạch, cách thức thể hiện đồ án quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong mùa dịch Covid-19 khi sinh viên và giáo viên chỉ làm việc online. Đồ án Quy hoạch 2 với chủ đề quy hoạch đơn vị ở là một đồ án luyện tập cho sinh viên những kỹ năng cơ bản trong việc quy hoạch các khu dân cư đô thị theo mô hình đơn vị ở – một mô hình có nhiều ưu điểm, được áp dụng phổ biến trong đô thị hiện đại
Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên lớp 62QH, bộ môn Quy hoạch tổ chức buổi nói chuyện với chủ đề "Kỹ năng thể hiện trong đồ án" với diễn giả là KTS. Đỗ Việt Hùng - cựu sinh viên lớp 56QH, thời gian 15h00 ngày 11/5/2020.

Yêu cầu các bạn sinh viên đang thực hiện đồ án Quy hoạch đô thị 2 lớp 62QH tham gia đầy đủ.