Thông báo thay đổi lịch bảo vệ Đồ án Quy hoạch 4


Đăng vào ngày:Thứ 7, 11/01/2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo:

Do hai lớp 61QH1-2 có lịch học tiết 4-6 ngày 11/1/2020 nên lịch bảo vệ Đồ án Quy hoạch 4 thay đổi như sau:

  • Thời gian bảo vệ: 13h cùng ngày (thứ 7, ngày 11/1/2020)
  • Địa điểm: 
  1. Hội đồng 1: P.608/H1

PGS.TS. Phạm Hùng Cường

TS. Nguyễn Văn Tuyên

ThS. Nguyễn Thu Hương

(Sinh viên nhóm Cô Hương và Cô Tú bảo vệ tại Hội đồng 1)

2. Hội đồng 2: P.609/H1

TS. Lê Quỳnh Chi

ThS. Dương Quỳnh Nga

3. Hội đông 3: P. 610/H1

TS. Trần Xuân Hiếu

ThS. Trần Quý Dương

ThS. Đào Hải Nam

Lưu ý: Lớp trưởng cử 3 bạn đại diện của 3 hội đồng bảo vệ lên bộ môn lấy bài lúc 12h30p.

Chúc các em bảo vệ tốt!