Đề bài và danh sách Giáo viên hướng dẫn Đồ án Quy hoạch 5 lớp 61QH1-2


Đăng vào ngày:Thứ 6, 10/01/2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo đề bài và danh sách phân GVHD Đồ án Quy hoạch 5 lớp 61QH1-2 trong link sau:

Download đề tại đây

Danh sách số điện thoại Thầy/Cô hướng dẫn:

  1. PGS. TS. Phạm Hùng Cường: 0913542332
  2. TS. Lê Quỳnh Chi: 0989100495
  3. TS. Trần Xuân Hiếu: 091 768 88 68
  4. TS. Nguyễn Văn Tuyên: 098 920 23 19
  5. ThS. Trần Quý Dương: 091 210 02 34
  6. ThS. Nguyễn Thu Hương: 098 396 66 91
  7. ThS. Dương Quỳnh Nga: 098 351 88 84
  8. ThS. Đào Hải Nam: 098 972 64 84
  9. ThS. Nguyễn Thanh Tú: 0975145041
  10. ThS. Trần Quốc Thái: 097 631 71 24

 

Danh sách phân công như sau: