Lịch chấm đồ án QH5


Đăng vào ngày:Thứ 3, 09/04/2019

Thân gửi các em sinh viên

Bộ môn quy hoạch xin gửi đến các em lịch chấm nộp đồ án QH05 như sau:

Thời gian           : 12h30 ngày 11/4/2019

Địa điểm           : Hội đồng 1 (P10.1 Nhà Thí nghiệm);     Hội đồng 4 (P10.2 Nhà Thí nghiệm)

                          Hội đồng 2 (VP BM Hình họa P412.A1); Hội đồng 3 (VP BM Quy hoạch P403.A1);

Danh sách Hội đồng đính kèm

Các bạn sinh viên chú ý nhớ đem theo máy tính đến trước giờ bắt đầu 30 phút để kết nối với máy chiếu và nhận bài tại VP Bộ môn Quy hoạch.

Chúc các bạn sinh viên bảo về tốt đồ án và đạt được kết quả cao.