Sơ khảo ĐATN Đợt 2, năm học 2018-2019


Đăng vào ngày:Thứ 5, 21/03/2019

THÔNG BÁO LỊCH SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, Năm học 2018 - 2019

Thời gian: 8.30 ngày 13/3/2019 

Địa điểm: P403/A1 

Nội dung kiểm tra: 

- Sinh viên nộp 1 bộ hồ sơ khổ A3 (Thuyết minh và bản vẽ), có đĩa CD.

- Trình bày bằng Powepoint và 2 bản vẽ chính khổ A0.

Sinh viên đến sớm (muộn nhất 8.00 phải có mặt tại Phòng bảo vệ), chuẩn bị máy tính copy các bài chung vào 1 máy tính để không mất thời gian chuyển máy và báo cáo trong khoảng 15 phút/bài trước hội đồng.

Lưu ý: Sinh viên phải xin chữ ký và nộp đầy đủ các mẫu phiếu sau lên Hội đồng sơ khảo

  1. Mau01phieutheodoihuongdanĐATN
  2. PhieunhanxetdanhgiaGVHDphanQuyhoach
  3. PhieunhanxetdanhgiaGVHDphanKythuat
  4. Danh sách sinh viên và Hội đồng như sau: