Thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 1, ĐATN đợt 3 năm học 2018-2019


Đăng vào ngày:Thứ 5, 17/01/2019

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 1, Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2018-2019 như sau:

1. Thời gian: 8h30p thứ 5, ngày 24 tháng 01 năm 2019

2. Địa điểm: Hội đồng 1 P.411/H1; Hội đồng 2 tại P.509/H1

Danh sách hội đồng đính kèm.

3. Nội dung kiểm tra:

 

- Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm thiết kế) : Đề tài lựa chọn phải phù hợp với Mục đích - yêu cầu và Thể loại đề tài trong Quy định về đồ án Tốt nghiệp ngành Quy hoạch

 

- Nhiệm vụ thiết kế (theo mẫu), đính kèm là các tiài liệu có liên quan phục vụ thiết kế , quy hoạch, trong đó phải có bản đồ quy hoạch cấp cao hơn làm cơ sở pháp lý để lập nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp (3 điểm)
 
MauNhiemvuthietkenganhQuyhoach

 

- Bản đồ vị trí; Bản đồ hiện trạng với tỷ lệ bản đồ phù hợp với thể loại đồ án quy hoạch mà sinh viên lựa chọn (4 điểm)

 

- Các bản đồ, sơ đồ phân tích sơ bộ hiện trạng, có ảnh hiện trạng đính kèm (3 điểm)
 
 
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!