Buổi trao đổi học thuật Thiết kế đô thị với KTS. Reza Ambardi Pradana


Đăng vào ngày:Thứ 2, 05/02/2018

Vào lúc 14h30p ngày 01 tháng 2 năm 2018 Chi hội Quy hoạch Đại học Xây dựng đã tổ chức buổi trao đổi học thuật với KTS. Reza Ambardi Pradana tại bộ văn phòng bộ môn Quy hoạch 403-Nhà A1, Đại học Xây dựng.
 
KTS Reza A.P là học viên cao học chuyên ngành Thiết kế đô thị của trường Đại học TU. Delt Hà Lan và hiện đang ở  Việt Nam để thu thập số liệu, thông tin cho luận án thạc sĩ của mình.  Đây là nghiên cứu chuyên ngành Thiết kế đô thị sử dụng hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu mới (Sử dụng cơ sở dữ liệu số và các phần mềm Space Syntax, Arch GIS...) để đánh giá các không gian công cộng tại nhiều khu vực đô thị khác nhau ở Hà Nội. 

Tại đây Chi hội Quy hoạch cùng KTS. Reza Ambardi Pradana nói chuyện về thiết kế đô thị ở khu đô thị Ecopak để tìm giải pháp thiết kế đô thị Hà Nội trong tương lai và có đối chiếu, so sánh với các khu vực đô thị khác ở Hà Nội như Phố Cổ, Phố Pháp, Khu đô thị mới để đối chiếu, kiểm chứng và học tập bài học phát triển đô thị của lịch sử.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi trao đổi học thuật trên: