Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch


Đăng vào ngày:Thứ 3, 20/06/2017

 

 Ngày 21/12/2016 Tại tầng 1 nhà G3 trường Đại học Xây dựng đã diễn ra buổi Bảo vệ luận văn của 4 Kiến trúc sư chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch.

1. KTS. Đoàn Thị Kim Dịu       MSHV: 1411199

     Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường

      Tên đề tài: Quy hoạch kết nối trung tâm chuyên ngành và trung tâm công cộng phục vụ đô thị khu vực phía tây thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

2. KTS. Thái Thị Thanh Huyền      MSHV: 1405126

   Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Xuân Hiếu

   Tên đề tài: Nhận diện bảo tồn và phát triển các giá trị di sản Làng cổ Hành Thiện - Nam Định

 

3. KTS. Lã Hoàng Tuấn Anh          MSHV: 1411257

   Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thu Hạnh

   Tên đề tài: Tổ chức không gian du lịch chuyên đề về Đá tại thị trấn Đồng Văn - Hà Giang

 

4. KTS. Vũ Quang Hiếu          MSHV: 1411236

   Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thu Hạnh

   Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế các công trình lưu trú du lịch trong khu Du lịch chuyên đề về Đá tại thị trấn Đồng Văn - Hà GIang

 

Bộ môn Quy hoạch Vùng và Đô thị chúc mừng 4 Tân Thạc sỹ.