Thông báo lịch nộp bài Đồ án Quy hoạch 5 lớp 62QH

Thông báo lịch nộp bài Đồ án Quy hoạch 5 lớp 62QH...

Chi tiết...

Thông báo lịch nộp bài Đồ án Kiến trúc quy hoạch 1 lớp 62KDE-F

Thông báo lịch nộp bài Đồ án Kiến trúc quy hoạch 1 lớp 62KDE-F...

Chi tiết...

Thông báo kiểm tra tiến độ lần 3 ĐATN đợt 3 năm học 2020-2021

Thông báo kiểm tra tiến độ lần 3 ĐATN đợt 3 năm học 2020-2021...

Chi tiết...

THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN ĐỀ VÀ GVHD ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 2 LOPNV19 HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN ĐỀ VÀ GVHD ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 2 LOPNV19 HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2...

Chi tiết...