Nhiệm vụ và đề bài, danh sách phân đề Đồ án quy hoạch 4 lớp 62QH

Nhiệm vụ và đề bài, danh sách phân đề Đồ án quy hoạch 4 lớp 62QH...

Chi tiết...

Thông báo lịch bảo vệ Đồ án Quy hoạch 3 lớp 62QH2 năm học 2020-2021

Thông báo lịch bảo vệ Đồ án Quy hoạch 3 lớp 62QH2 năm học 2020-2021...

Chi tiết...

Thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 2 ĐATN đợt 1 năm học 2020-2021

Thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 2 ĐATN đợt 1 năm học 2020-2021...

Chi tiết...

Thông báo lịch chấm tập trung Đồ án KT quy hoạch 1 lớp 62KD1-2

Thông báo lịch chấm tập trung Đồ án KT quy hoạch 1 lớp 62KD1-2...

Chi tiết...