Tọa đàm “Thành phố có khả năng chống chịu” (Resilient city)

Ngày 10/10/2016 vừa qua, tại tầng 1 nhà G3- Đại học Xây dựng, bộ môn Quy hoạch ...

Chi tiết...

Hội thảo bộ môn báo cáo luận án Tiến sỹ

Bộ môn quy hoạch đã tổ chức thành công Hội thảo bộ môn báo cáo luận án Ti...

Chi tiết...

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH

Ngày 06/10/2015 Tại tầng 2 nhà Thư viện trường Đại học Xây dựng đã diễn ra b...

Chi tiết...