Thông báo kế hoạch và danh sách phân GVHD Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019-2020

Thông báo kế hoạch và danh sách phân GVHD Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019...

Chi tiết...

THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ SAU SƠ KHẢO VÀ THỜI GIAN BẢO VỆ ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020

THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ SAU SƠ KHẢO VÀ THỜI GIAN BẢO VỆ ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2...

Chi tiết...

Thông báo lịch bảo vệ sơ khảo ĐATN đợt 1 năm học 2019-2020

Thông báo lịch bảo vệ sơ khảo ĐATN đợt 1 năm học 2019-2020...

Chi tiết...

Thông báo kiểm tra tiến độ lần 3 Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020

Thông báo kiểm tra tiến độ lần 3 Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020...

Chi tiết...