Thông báo lịch nộp bài và bảo vệ Đồ án tổng hợp lớp 59QH1-2 năm học 2018-2019

Thông báo lịch nộp bài và bảo vệ Đồ án tổng hợp lớp 59QH1-2 năm học 2018-20...

Chi tiết...

Nội dung: Thể hiện bản vẽ kỹ thuật cho Đồ án Tổng hợp năm học 2018-2019 và File Auto CAD mẫu (Tham khảo)

Nội dung: Thể hiện bản vẽ kỹ thuật cho Đồ án Tổng hợp năm học 2018-2019 và...

Chi tiết...

Chuyên đề 4 - ĐỒ ÁN TỔNG HỢP: Triển khai bản vẽ kỹ thuật - Các kỹ năng

Chuyên đề 4 - ĐỒ ÁN TỔNG HỢP: Triển khai bản vẽ kỹ thuật - Các kỹ năng...

Chi tiết...

CHUYÊN ĐỀ 3 - ĐỒ ÁN TỔNG HỢP: Thiết kế cảnh quan cho khu du lịch

CHUYÊN ĐỀ 3 - ĐỒ ÁN TỔNG HỢP: Thiết kế cảnh quan cho khu du lịch...

Chi tiết...