Mời viết bài tham luận Hội thảo: “Công nghệ, đô thị và cuộc sống thông minh”

Mời viết bài tham luận Hội thảo: “Công nghệ, đô thị và cuộc sống thông min...

Chi tiết...

THÔNG BÁO LẦN 2 V/v Tổ chức GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ II

THÔNG BÁO LẦN 2 V/v Tổ chức GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ I...

Chi tiết...

Lễ vinh danh Nhóm GVHD và sinh viên đạt giải ĐATN xuất sắc năm 2020

Lễ vinh danh Nhóm GVHD và sinh viên đạt giải ĐATN xuất sắc năm 2020...

Chi tiết...

Lễ trao giải thưởng Đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2020

Lễ trao giải thưởng Đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2020...

Chi tiết...