Tọa đàm với Khoa Cầu Đường và các chuyên gia đến từ Đại Học Seoul Tech, Hàn Quốc

Tọa đàm với Khoa Cầu Đường và các chuyên gia đến từ Đại Học Seoul Tech, Hà...

Chi tiết...

Buổi trao đổi học thuật Thiết kế đô thị với KTS. Reza Ambardi Pradana

Buổi trao đổi học thuật Thiết kế đô thị với KTS. Reza Ambardi Pradana...

Chi tiết...

Hoạt động trưng bày: Kiến trúc sư Hà Nội với Hà Nội

Hoạt động trưng bày: Kiến trúc sư Hà Nội với Hà Nội...

Chi tiết...

"QUY HOẠCH TRỞ LẠI" - Chiếu phim và chia sẻ

"QUY HOẠCH TRỞ LẠI" - Chiếu phim và chia sẻ...

Chi tiết...